Sự Tích Câu Bài

Sự Tích Câu Bài

Tác giả: Đặng Trần Tụy
Giá bìa: Miễn phí
Lượt đọc: 242
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Trước nạn ngoại xâm, vua Hùng Huy Vương (vua Hùng Vương thứ 6) đã phong Đương Thiết Xung (tức Phù Đổng Thiên Vương Thánh Gióng) thống lĩnh ba quân đi phá giặc.

Khi Thánh Gióng đem đại quân từ trấn Vũ Ninh (Kinh Bắc) tiến qua phủ Từ Sơn tới huyện Đông Ngàn (nay là phía đông của Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã được các tướng lĩnh tài giỏi tại đây dẫn các đoàn dân binh gia nhập. Đó là các tướng Khánh Công, Khiết Công và Lang Công ở trang Đông Ngàn (nay là thôn Đông Ngàn xã Đông Hội), Dực Công, Minh Công và Điện Hưng ở trang Lỗ Khê (nay là thôn Lỗ Khê xã Liên Hà), Thiên Cương ở trang Cổ Vân (nay thuộc thôn Dục Nội xã Việt Hùng), Tạ Đông Nhạc ở trang Lương Quán (nay là thôn Lương Quán xã Việt Hùng), ông Thống, ông Quy, ông Giang ở trang Lương Quy (nay là thôn Lương Quy xã Xuân Nộn).

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.