Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Sự Tích Cây Đa Dục Tú

SỰ TÍCH CÂY ĐA DỤC TÚ

Cuối năm 938, dưới sự lãnh đạo của người anh hùng

dân tộc Ngô Quyền, quân dân nước ta đã đánh bại đạo

quân xâm lược của nhà Nam Hán do tên tướng Hoằng

Thao cầm đầu trên sông Bạch Đằng. Một thời kỳ độc

lập lâu dài của Tổ quốc ta bắt đầu.

Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền quyết định bỏ chức

tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc và tự xưng

vương, lập thành một vương quốc độc lập hoàn toàn.

Ông chọn Cổ Loa, kinh đô cũ của nước Âu Lạc thời An

Dương Vương, làm kinh đô của vương quốc độc lập.

Tương truyền, khi về đóng đô ở Cổ Loa, một hôm Ngô

Quyền đi tuần trên sông Hoàng Giang chợt nghe thấy

tiếng hát của một cô gái làng Dộc (tên Nôm của

làng Dục Tú xã Dục Tú huyện Đông Anh – Hà Nội) đang

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát