Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Sự Tích Đường Nhà Mạc

SỰ TÍCH ĐƯỜNG NHÀ MẠC

Năm 1592, sau khi thất thủ ở kinh thành Thăng

Long, theo lời dặn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh

Khiêm, triều đình nhà Mạc quyết định dời đô lên Cao

Bằng để xây dựng tại đây một triều đình, kinh đô

và cả một địa bàn tiến hành một cuộc chiến đấu lâu

dài.

Đoàn thiên đô gồm cả triều đình, trong đó có Hoàng

Hậu, Công chúa, người già, trẻ em. Ngoài ra còn có

thư tịch, ấn tín và bảo vật …

Triều đình không thể đi theo hướng quan lộ lên Cao

Bằng, mà một bộ phận phải đi đường tắt, bí mật

vượt núi Hàm Lợn (thuộc thôn Thanh Hà xã Nam Sơn

huyện Sóc Sơn, Hà Nội), rồi qua Thái Nguyên mà lên

Cao Bằng.

1

Đường xã xa xôi, qua núi rừng hiểm trở, xe ngựa

nghèo nàn, thiếu thốn, khiến đoàn người gặp bao khó

khăn. Đặc biệt là quan quân Lê – Trịnh lại dáo

diết tìm mọi cách để truy sát, tiêu diệt. Nhiệm vụ

hộ tống được đặt trên vai một đoàn chiến binh

khoảng 500 người, dưới sự chỉ huy của 18 vị quận

công.

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát