Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Sự Tích Làng Lại Đà

SỰ

TÍCH LÀNG LẠI ĐÀ

Ngày xưa, ở làng Lại Đà (nay thuộc xã Đông Hội,

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đất nhiều nơi còn

thấp trũng, dân làng đã chọn nơi đất cao ở đầu

làng xây dựng Nghè, để quanh năm dân làng hương

khói, cầu xin thần linh phù trợ cho dân an vật

thịnh.

Nơi Nghè có cây cối cổ thụ um tùm được gọi là Vườn

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát