Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Sự Tích Suối Vàng Và Thành Hạ Lôi

SỰ TÍCH SUỐI VÀNG VÀ THÀNH HẠ LÔI

" Bà Trưng quê ở Châu Phong

Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên "

Ở hai câu diễn ca quốc sử này, hai chữ

Châu Phong ( hay Phong Châu ) - tên quê hương Hai

bà - là do đô hộ nhà tùy , nhà Đường , đem địa danh

bên phương bắc sang úp lên nước ta , từ thế kỷ

XII. Trước đấy , tên quê hương Hai bà gọi là mê

Linh. Vì thế , cuộc khởi nghĩa của hai bà gọi là

khởi nghĩa Mê Linh.

Đến câu diễn ca thứ hai , ta vừa thấy

nói nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa là " ( Trả )

thù ( cho ) chồng ". Đó bởi vì ông Thi Sách - chồng

bà Trưng Trắc -Bị tên quan nhà Hán ác độc là Tô

Định giết .Nhưng nói đầy đủ hơn, về các nguyên nhan

1

thì đã có bốn câu thề sau đây của thủ lĩnh cuộc

khởi nghĩa , lúc làm lễ xuất quân đánh giặc ở Hát

Môn ( cửa sông Đáy giao nước với sông Hồng )vào mùa

xuân năm 40 sau công nguyên :

" Một xin rửa sạch quốc thù

Hai xin khôi phục nghiệp xưa nhà Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn, xin vẻn vẹn sở công lênh này ! "

Như thế , trả thù cho chồng là nguyên nhân

thứ ba , muốn lập công danh ( công lênh ) là

nguyên nhân thứ tư . Còn hai nguyên nhân đầu - quan

trọng, lớn lao hơn nhiều - thì đó là trả thù cho

đất nước và giành lại nền độc lập từ thời Hùng

Vương.

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát