Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Tên Làng Dược Hạ

TÊN LÀNG DƯỢC HẠ

Làng Dược Hạ thuộc xã Tiên Dược (1), huyện Sóc

Sơn, thành phố Hà Nội.

Dược Hạ có tên Nôm là Dọc Hạ.

Ngược dòng lịch sử, không biết tên Dược Hạ có từ

bao giờ, người dân Dược Hạ đầu tiên là ai, và ngày

đó Dược Hạ có những dòng họ nào?

Theo truyền thuyết thì Dược Hạ đã được trải qua từ

thuở Bãi Hạ, rồi Bãi Đồng Hạ và đến Dọc Hạ, cuối

cùng đổi là Dược Hạ như ngày nay.

Mảnh đất Dược Hạ hôm nay, xưa kia chỉ là cánh rừng

già đầy hươu nai, hổ báo. Ai đến cũng sợ hãi. Ban

ngày họ đi chặt củi, đào củ mài. Chiều tối họ trở

về nhà chứ đâu dám ngủ lại.

Lúc bấy giờ, trên khu đất phía nam Dược Hạ ngày

1

nay, mới chỉ có vài nóc nhà. Những gia đình này đều

là dân tứ xứ. Đất ở đây cao ráo, bằng phẳng, có

điều kiện để dân an cư lập nghiệp.

Chính vì vậy, người ở các nơi kéo đến ngày một

đông.

Thế rồi, cái tên Bãi Hạ ra đời. Người ở đây tự

nhận mình là dân Bãi Hạ. Người ở nơi khác thì kháo

nhau, tìm đến Bãi Hạ làm ăn, xây dựng cửa nhà. Bà

con nói "Hạ" ở đây là dừng chân, ở lại, đỗ lại, trụ

lại.

Cái tên "Bãi Hạ" không biết tồn tại bao lâu thì

đổi thành " Bãi Đồng Hạ"

Câu truyện về Bãi Đồng hạ được truyền lại như sau:

vào một bưởi tối, một tốp người vừa lớn, vừa bé,

vừa già, vừa trẻ, không biết từ đâu đến, dừng chân

2

nghỉ lại. Nơi đó là bãi cây xanh, sau này thành chợ

Cây Xanh, cách Bãi Hạ chừng vài trăm thước về phía

bắc ( nay là ven đường quốc lộ 3 )

Đến gần nửa đêm, một toán cướp xuất hiện. Bọn

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát