Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thần Rùa Vàng Và Tòa Thành Ốc

THẦN RÙA VÀNG VÀ TÒA THÀNH ỐC

Có tên gọi " Thành Ốc " , một phần là vì tòa

thành này gồm nhiều vòng tường lũy lồng vào nhau

("Xoáy trôn ốc"), Một phần nữa là do diễn Nôm chữ "

Cổ Loa " ( loa là Ốc ).

Nhưng, chữ cổ ( trong cụm từ Cổ Loa ) thì lại

dịch (sang chữ Hán ) Chữ " Kẻ", của cụm từ Việt cổ

là " Kẻ Chủ " ( hoặc " Chạ Chủ "), với nghĩa: làng

đứng đầu.

Như vậy, về mặt tên gọi , Thành Cổ Loa xưa chính

là tòa thành đứng đầu cả nước. Do đó, được xây cất

rất công phu, kỳ vĩ. Cho nên, tất gặp phải nhiều

chuyện khó khăn.

Người xưa đã chuyển hóa những chuyện khó khăn ấy

thành huyền thoại. Thế là có ma quái, yêu tinh.

1

Trong đó, ghê gớm nhất là con tinh Gà Trắng. và

diệt trừ được tinh ma, tất phải cầu dến thần linh.

Bởi vậy xuất hiện thần linh Kim Quy - Rùa Vàng .

Đồng bào Mường - gốc ở Hòa Bình , bây giờ có một

phần sinh sống ở Thạch Thất, Quốc Oai , Ba Vì , Hà

Nội - vẫn luôn nhớ về một vị phúc thần là "Chí Rò"

- ( Bác Rùa ), xưa đã là người dạy cho dân biết ở

nhà sàn, thoát khỏi cảnh hang hốc, bằng cách dựng

đứng thân mình lên, để dân trông vào hình mai rùa

mà bắt chước làm mái nhà, nhìn vào bụng rùa mà mô

phỏng làm sàn nhà, đặc biệt là nương theo hình chân

rùa dựng đứng mà trồng cột nhà.

Bây giờ thì ở Chạ Chủ - Cổ Loa , " Chí rò " lại

hóa thân thành thần Kim Quy, giúp Người - đứng- đầu

- tòa - thành - đứng - đầu, là An Dương Vương ,

2

diệt trừ Tinh Gà Trắng để xây thành.

Cuộc chiến hư ảo trong cõi tâm linh diễn ra ác

liệt. Nhưng kết quả tất phải bọn yêu ma bị đánh cho

tan tác và tòa Thành Ốc được xây xong.. Tuy nhiên,

rất thú vị là đến đây chuyện vẫn chưa kết thúc. Vị

vua chủ ở Chạ Chủ, An Dương Vương - Là bậc quân

chủ có khả năng nhìn rộng lo xa vì thế đã biết ,

nói với Thần Kim Quy câu được ghi nguyên vào sách "

Đại Việt sử ký toàn thư " rằng : " Đội ơn ngài ,

thành đã đứng vững , Nhưng nếu có giặc ở bên ngoài

vào thì lấy gì mà chống giữ ? " Thế là có tiếp ngay

công đức và công tích của Thần Kim Quy : " Rùa

Vàng bèn rút một chiếc móng chân trao cho nhà vua

và nói đại ý rằng : Nếu có giặc đến thì dùng móng

thiêng này làm lẫy nỏ, nhằm vào giặc mà bắn thì

3

không phải lo gì nữa " - Đấy là điều cũng đã được

ghi vào sách chính sử " Đại Việt sử ký toàn thư ".

Vậy là , làm theo lời thần, một người tài trong

dân đã được An Dương Vương triệu đến Cổ Loa, sai

làm chiếc nỏ thần bằng móng chân Rùa Vàng. Ông họ

Cao ,tên Lỗ. Đấy là danh hiệu truyền ghi trong sử

cũ . Nhưng rất có thể chữ Lỗ ở đây là do chữ " Nỗ "

đọc chạnh đi. Mà "Nỗ" thì chính là "Nỏ" rồi.

Cho nên , người tài giỏi cao cương chế tạo nỏ -

Cao Lỗ - không phải ai khác , mà chính là tài năng

sáng chế vũ khí của nhân dân ta. từ thời gian rất

sớm trong lịch sử, để đánh giặc giữ nước . Điểm nút

của sự sáng tạo nỏ là cái lẫy , có hình dáng giống

chiếc móng rùa. Thế là, với trí tưởng tượng tuyệt

vời của người Viêt cổ, tổ tiên ta đã tạo ra và mắc

4

luôn vào đây, Câu chuyện về chiếc móng chân của

Thần Kim Quy để làm thiêng cho cây nỏ.

Quả nhiên , rất lợi hại là chiếc Nỏ Thần. Sử cũ

chép rằng mỗi lần bắn , Nỏ Thần phóng đi không biết

bao nhiêu mũi tên mà đếm xuể. Thành ra , khi Triệu

Đà mang quan từ phương Bắc đến đánh, An Dương

Vương đã dựa vào tòa Thành Ốc, bắn Nỏ Thần , dễ

dàng đánh tan ngay kẻ địch.

Vì thế Triệu Đà phải dùng đến quỷ kế gián điệp

mới trộm được chiếc móng Rùa dùng làm lẫy chiếc

nỏ thần, khiến vũ khí mất thiêng .Do đó , chiếm

được Thành Ốc, khiến An Dương Vương phải bỏ thành,

chạy vào xứ Nghệ , rồi cùng đương nhảy xuống biển,

mất . Còn " người giỏi chế tạo nỏ " - Cao Lỗ - thì

cũng tự vẫn chết theo nước và chết theo thứ vũ khí

5

lợi hại đã bị giặc đánh cắp mất bí mật của mình.

Nhưng đấy là chuyện về sau : vào năm 179 của thế

ký II trước công nguyên. Còn thế kỷ III trước công

nguyên , khi An Dương Vương khởi dựng tòa Thành Ốc

và chế tạo Nỏ Thần , thì những công trình ấy vẫn

lấp lánh vàng son giữa mây mù của huyền thoại Thần

Rùa Vàng., làm nên vẻ đẹp linh diệu cho những trang

sử thời tiền - Thăng Long của đất và người kinh kỳ

- Thủ đô ngàn năm xưa ..

Lê Văn Lan

6

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát