Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thăng Long Tứ Trấn

THĂNG LONG TỨ TRẤN

Đấy là bốn địa điểm linh thiêng - lưu dấu bằng

bốn tòa nhà kiến trúc thờ thần thánh - trấn giữ bốn

phương trời đất kinh kỳ.

Cổ xưa nhất, là địa điểm có tòa " Đông Trấn chính

từ " ( Ngôi đền chính, trấn giữ phía Đông ). Bốn

chữ này, hiện vẫn thấy uy nghi tại bức hoành treo

cao trên tiền đường đền Bạch Mã ( ở phố Hàng Buồm,

quận Hoàn Kiếm - Hà nội bây giờ ).

Cái tên " Phố Hàng Buồm " gợi ý về một vùng trên

bến dưới thuyền của địa điểm trấn đông và ngôi đền

Bạch Mã này, ngày xưa. Quả nhiên, vết tích của dòng

sông Tô Lịch còn ở ngay phía sau đền.Và không xa -

vể phía đông nam - là nơi cửa sông: chỗ dòng sông

Tô Lịch giao nước với sông Cái ( sông Hồng ). Điểm

1

cực đông của kinh thành Thăng Long xưa ở chỗ này .

Có ba lớp lang trước sau của tên vị thần linh

được thờ phụng và có trách nhiệm trấn giữ kinh đô ở

nơi đây. Thần được triều đình phong tước " Đại

vương " Đứng đầu các danh vị quý tộc với lớp trước

của tên thần, là bốn chữ " Long Đỗ thần quân " (

Chính là danh hiệu của vị già làng ở hương Long Đỗ,

họ Tô tên Lịch, và tên người (nhân danh) thì cũng

là tên sông (Thủy danh) luôn. Còn lớp thứ hai của

tên thần - "Quảng Lợi" - là danh hiệu được vua Lý

Thái Tông phong. Còn lớp thứ ba " Bạch Mã " thì

chính là sự hóa thân của Thần Ngựa Trắng ( là biểu

tượng của mặt trời ) để giúp vua Lý Thái Tổ xây

thành Thăng long, Tất cả hợp thành 10 chữ linh

thiêng, viết vào bài vị để kính cẩn thờ phụng trên

2

thần điện của ngôi đền: "Long Đỗ thần quân Quảng

Lợi Bạch Mã Đại vương".

Địa điểm trấn Tây, ở ngay trên chỗ sông Tô Lịch

giao nước với sông Kim Ngưu. Ngày xưa, đấy là đất

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát