Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thiết Thư Trúc Kiếm T2

HỒI THỨ BỐN MƯƠI TƯ

Oan gia đeo đuỔi... Hai gái chẶn đưỜng...

Đứng một bên mười tên kiếm sĩ Tiên Hà phái, cất

tiếng hô to như sấm nổ:

- Hay tuyệt!

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn thầm đắc ý, tuy

không muốn tạo sự thương tâm cho người khác, song

tâm ý không quên phần thủ thắng, tay hữu kiếm tòng

đảo mạnh, tay tả quạt tiêu diêu hạ trầm, lại cất

tiếng nói to:

- Xin...

Tiếng “nhường” chưa thoát khỏi vành môi, Cừu Thiên

Hiệp mày ngài đảo ngược, mắt biếc chuyển nhanh,

tay đã hạ trầm, cao giọng khen:

- Chiêu số tuyệt diệu...

1

Bóng người xoáy tít quay động, bỗng phân ra hai,

cây quạt của Cung Chấn Viễn đột nhiên bị đẩy khỏi

vòng tay văng bay lên cao mấy trượng. Tiếp theo đấy

là một tiếng “keng” của sắc thép nổi lên nhẹ. Cung

Chấn Viễn cảm thấy cánh tay hữu tê buốt, vội xách

thanh “cổ kiếm” nhảy lùi ra sau mấy trượng dư.

Cừu Thiên Hiệp đưa ra chiêu thế, bị đạo dư lực

kinh khí đẩy lui ra ngoài bảy bước.

Lại thấy cây quạt Cung Chấn Viễn đang lơ lửng giữa

khoảng không, lại rơi từ từ xuống, kế bên Cừu

Thiên Hiệp nhanh như cắt, tay hữu giơ lên cao mũi

“khô trúc thánh kiếm” chọc thủng cánh quạt, thuận

tay chàng phất mạnh “kiếm thánh” đẩy cây quạt bay

về phía Cung Chấn Viễn, đồng thời kêu to:

- Hãy tiếp lấy...

2

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn đang mở to đôi mắt

nhìn vào đầu mũi kiếm “Tòng văn cổ kiếm” của chính

mình, một sự thương tâm đến cùng cực nổi lên làm

cho gương mặt già nua lúc bạc, lúc hồng, đôi mắt lờ

đờ, người như điên dại, gương mặt hiện lên đầy vẻ

kinh hoàng, trố mắt nhìn thanh kiếm đến độ xuất

thần.

Đến lúc nghe tiếng Cừu Thiên Hiệp hét bên tai,

Cung Chấn Viễn mới hoàn hồn ngó lên, thấy cánh quạt

bay tít vào mặt, vội đưa tay ra chộp lại, đồng

thời lão giương đôi mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp trân

trối, nín lặng không nói được nửa lời.

Cừu Thiên Hiệp bấy giờ mới tỉnh ngộ, hồi tưởng.

- “Chẳng nhẽ thanh “kiếm kỳ cổ” của lão đã hư”!

Chàng lại nghĩ nhanh: Nếu thanh “Tòng văn cổ kiếm”

3

bị hư bể, thì cây “Thánh kiếm” của chính mình chỉ

là một cành “Khô trúc” thế nào còn nguyên vẹn được,

nghĩ đến đây chàng để ngang “Khô trúc thánh kiếm”

trước mặt, dưới ánh sáng trăng, thì thấy thanh trúc

kiếm vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ tí nào, nước

bóng vẫn trơn láng, không hề trầy khuyết, nên cảm

thấy kỳ lạ vội cất tiếng hỏi Cung Chấn Viễn:

- Cung chưởng môn! Thanh “Tòng văn cổ kiếm” của

ngươi có...

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn nghe qua biến sắc

hồng cả hai vành tai, năm chòm râu đuột run lên như

gió thổi, lão cất tiếng thở dài nói:

- Ta không ngờ “Thánh kiếm” cũng là vật trấn môn,

tương truyền đến mười chín đời người, nay đến phiên

ta lại bị nhục thế này. Cung Chấn Viễn chưởng môn

4

Tiên Hà phái ngày nay đã trở thành kẻ tội nhơn đối

với những anh hồn đã khuất!

Lời vừa nói ra, Cừu Thiên Hiệp nghe tái mặt; luôn

cả mười tên kiếm sĩ phái Tiên Hà, không hẹn mà gặp

đồng kêu lên một tiếng “Á” kinh ngạc, mỗi tên đều

run lên, vẻ mặt nhuộm đầy buồn thảm, tia mắt chưa

hết kinh hoàng.

Cừu Thiên Hiệp vội hỏi ngay:

- Cung tiền bối bảo sao?

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn đưa nhanh “Tòng văn

cổ kiếm” ra trước mặt quy nhẹ một vòng, lại dùng

lời nói quá trang trọng bảo:

- Bổn môn cổ kiếm là một phẩm vật tột đời, chỉ vì

ta “Cung Chấn Viễn công lực chẳng ra gì, học nghệ

không tinh, nên nguyện đóng cửa để tạ lỗi với tiên

5

nhân! Cừu Thiên Hiệp không can thiệp đến việc

này!...

Nói xong, lão đưa tay áo vẫy mạnh vào nhóm mười

tên kiếm sĩ Tiên Hà phái, ngầm ra hiệu cho chúng

cất bước.

Mười tên kiếm sĩ Tiên Hà đối với Cừu Thiên Hiệp

rất uất hận và bất phục, song chưởng môn đã ra

lệnh, chúng đâu dám cưỡng lại, vì thế...

Mười tên kiếm sĩ đồng thanh kêu lên:

- Hãy đi thôi!

Mười bóng người chớp lạch, xung bắn lên cao mấy

trượng, nhắm hướng đường cái quan chạy tới như trốn

bão, trong nháy mắt đã chìm mình khuất dưới bóng

đêm.Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn chấp cây “Tòng

văn cổ kiếm” vào vỏ, vẻ mặt chưa hết lạnh lùng,

6

miễn cưỡng nhếch mép nở một nụ cười đau khổ, hai

tay vòng lại hướng Cừu Thiên Hiệp nói:

- Câu chuyện đêm nay, Tiên Hà phái tự xét nghề

nghiệp chẳng tinh, và việc làm không cân nhắc, mong

Thiếu hiệp dùng lời nhân đức, khi đề cập chuyện

này với mọi người... Xin dung cho Cung mỗ còn chút

ít thể diện!

Cừu Thiên Hiệp nghe qua, lấy làm bàng hoàng chua

xót cho hoàn cảnh của vị chưởng môn, bèn cất tiếng

hiền hòa cung kính đáp lại:

- Chưởng môn nói chi những lời này, tại hạ tuy có

trong tay kiếm thánh rất sắc sảo, nhưng về nghề

nghiệp thì... đêm nay vãn hạ chưa thi triển, cho

nên quý vị tôn phái chưa có dịp lộ sở trường... Tại

hạ tuy đã hơn thánh kiếm, song chẳng lấy gì làm

7

hứng thú!

Cung Chấn Viễn nghe qua hơi tái mặt, không lộ vẻ

gì hân hoan hay tha thứ, mà trầm giọng nói to:

- Xin cáo từ!

Nói xong, lão quay người qua phía hữu toan cất

bước. Không ngờ Cừu Thiên Hiệp nhanh chân bước xấn

tới trước cản lối đi vừa nhẹ giọng:

- Xin chưởng môn khoan đi!

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn vội thối lui một

bước trầm giọng hỏi:

- Ngươi muốn giữ ta lại hay sao? Ngươi muốn gì?

Vừa nói dứt, lão giũ mạnh cây quạt, che ngay bụng

tay hữu lại nắm chặt đốc kiếm, chân dạt hình chữ

đinh thủ thế.

Cừu Thiên Hiệp thấy thế, vội cho nhanh Khu trúc

8

thánh kiếm vào vỏ, vòng tay thi lễ, nói:

- Tại hạ nào dám vô lễ!

Cung Chấn Viễn tay sờ đốc kiếm, mắt mở trừng trợn

nhìn Cừu Thiên Hiệp hỏi to:

- Tại sao ngươi không cho Cung mỗ rời nơi đây?

Cừu Thiên Hiệp cả cười, vui vẻ đáp:

- Không dám đâu! Chỉ vì tại hạ có câu chuyện hết

sức mơ hồ muốn nhờ Chưởng môn chỉ giáo!

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn càng lấy làm khó

nghĩ vội hỏi:

- Chuyện gì thế?

Cừu Thiên Hiệp nghiêm trang, hỏi lại:

- Chưởng môn có bằng lòng chỉ giáo không?

Cung Chấn Viễn đáp mau:

- Nếu được... có thể!

9

Cừu Thiên Hiệp quắc cặp mắt tinh anh, nhìn thẳng

vào mặt Cung Chấn Viễn, điềm đạm hỏi:

- Cuộc đại hội trên Hương Lô Phong - Cảo sơn vào

tiết Đoan Ngọ vừa qua, Cửu đại môn phái đều một

lòng ước hội, quý chưởng môn tại sao đến giờ lại

thất ước, chẳng nhẽ tượng “Bích ngọc cổ phật” là

tín vật của Ngô Phi đại sư bấy giờ hết hiệu lực rồi

sao?

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn nghe qua biến sắc,

dường như đất sập trời long, lão đưa mắt nhìn trừng

vào Cừu Thiên Hiệp, một lúc lâu mới lên tiếng,

bằng giọng nói chân thành đáp lời:

- Đại hội vào tiết Đoan Ngọ? Ngộ Phi đại sư lại

truyền lệnh lần thứ hai và đã thủ tiêu lệnh trước!?

Cừu Thiên Hiệp nghe những lời Cung Chấn Viễn vừa

10

nói, một áng mây ngờ vực nổi lên làm tối cả tâm hồn

bèn cúi đầu nghĩ ngợi:

- Phái Thiếu Lâm là minh chủ trong Cửu đại môn

phái, mà Ngộ Phi đại sư là một người chánh phái đầy

thanh dự, luôn cả giang hồ võ lâm cũng coi Ngộ Phi

đại sư là người tiền nhân vọng trọng, chẳng nhẽ

đại sư bày ra buổi ước hội để gạt ta hay sao, tại

sao đại sư lại không báo với ta trước có tiện hơn

không? Lạ thật...

Cừu Thiên Hiệp lấy làm khó nghĩ vội lên tiếng hỏi:

- Cung tiền bối! Giải tán buổi ước hội tiết Đoan

Ngọ có gì làm bằng cớ chăng?

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn đáp ngay không suy

nghĩ:- Phải có chứ! Ước hội cũng do tượng “Bích

ngọc cổ Phật” làm tín vật, thì thủ tiêu buổi hội

11

tiết Đoan Ngọ vẫn dùng vật tín ước là “Bích ngọc cổ

Phật” làm bằng cớ chớ sao!

Cừu Thiên Hiệp thở dài buồn bã, vừa chép miệng

trách thầm: “Thực ta không ngờ Ngộ Phi đại sư nỡ

gạt gẫm ta!”. Nghĩ đến đây lòng chàng dâng lên một

nỗi buồn khó tả, bèn đưa mắt nhìn Cung Chấn Viễn

bằng những tia mắt dịu hòa, hỏi:

- Xin phép hỏi chưởng môn, lần thứ hai đưa ra

tượng Bích ngọc cổ Phật để giải tán buổi ước hội

Đoan Ngọ ở đâu, vào lúc nào quý phái nhận được?

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn không do dự đáp:

- Lần thứ nhì ước lệnh “Bích ngọc cổ Phật” lại

không truyền đến tổng đàn của Tiên Hà phái, mãi cho

đến ngày mồng bốn tháng năm, chỉ còn một ngày nữa

là đến tiết Đoan Dương, thì lúc đó Bát đại môn phái

12

đã lại tụ hợp ngoài chân núi Cảo Thiếu Lâm rồi...

lúc đó thì ước lệnh truyền đến bảo “thủ tiêu buổi

hội, riêng phần Cung mỗ có dắt theo nhị đại đệ tử

gồm mười người đến dự hội, không ngờ..., vừa đến

nơi đã được tin giải tán, nên Cung mỗ và chúng đệ

tử lặng lẽ về không... công việc chỉ thế!?

Cừu Thiên Hiệp nghe qua nhủ thầm: “Nếu như thế, ắt

là còn nhiều điểm sai sự thật! Vì hôm mùng bốn

tháng năm, chính mình ở tại Thiếu Lâm Tự, Ngộ Phi

đại sư truyền lệnh thủ tiêu buổi hội thì không có

lý lắm, vì chính mình theo sát chân đại sư không

rời nửa bước, và trong chùa lại xảy ra vụ mất chân

kinh, náo loạn cả lên, nhất cử nhất động gì cũng

rõ, tại sao vụ truyền ước tín lại không hay...

Cừu Thiên Hiệp nghĩ không ra lẽ, nên cúi đầu nghĩ

13

ngợi không nói được nửa lời.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn thấy chàng thộn mặt

ngồi thừ ra, bèn hỏi tiếp:

- Này huynh đài, ngươi hỏi ta việc đó để làm gì?

Bấy giờ, sự thật còn nằm trong vùng bí mật, nên

Cừu Thiên Hiệp không tiện đưa ra ý kiến, bèn thẫn

thờ đáp xuôi:

- Tại hạ trong nhất thời nhớ ra nên... tiện hỏi

vậy thôi... chứ không có ý kiến gì.

Thiên thủ vệ đà Cung Chấn Viễn mỉm cười đau khổ,

bằng giọng nói cực trầm buồn, tiếp:

- Thiếu hiệp có gươm kỳ cổ, có chiêu thế tột đời,

thì danh hiệu “đệ nhất kiếm thiên hạ” không có gì

phải nói nữa, theo sự thành thực của Cừu mỗ, thì

Thiếu hiệp rất xứng đáng hưởng danh hiệu đó. Còn

14

cuộc hội ước tại “Hương lô phong” mục đích có bao

nhiêu đó thôi, hôm nay Trung Nguyên võ lâm kẻ đứng

đầu chỉ là Thiếu hiệp mà thôi!...

Cừu Thiên Hiệp chưa kịp nói những lời khiêm tốn,

thì Cung Chấn Viễn rút nhẹ đôi vai, cất tiếng

“huýt” một hơi dài, đoạn nhấc mình bay lên cao mấy

trượng nhanh như cánh én đầu xuân, chỉ nháy mắt đã

biến mình sau màn đêm dày mịt.

Cừu Thiên Hiệp cúi đầu nghĩ ngợi, không rõ nguyên

nhân nào Ngộ Phi đại sư thủ tiêu buổi hội tại Hương

Lô Phong, lại giấu nhẹm không cho chàng biết rõ

một mảy may nào?

Cung Chấn Viễn đã biến mình mất dạng từ lâu mà Cừu

Thiên Hiệp không hay biết gì cả, chàng đứng trơ

trọi như phỗng đá giữa tha ma.

15

Lúc bấy giờ, ánh nguyệt đã xế tà, ước độ khoảng

cuối canh tư gần bước sang đầu canh năm, tuy vào

mùa hè nóng bức, nhưng nhiều ngọn gió nam thổi đến

nghe mát rười rượi tựa gió xuân.

Cừu Thiên Hiệp không dám nghĩ ngợi nữa, chàng cất

bước đi chậm chậm, chàng lại nghĩ:

“Ta nên trở về khách điếm nghỉ ngơi, sáng hôm sau

sẽ lên đường...”.

Vừa cúi đầu lầm lũi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi

vùng mộ địa mà đến đường cái quan, lúc bấy giờ

chàng toan giở thuật khinh công nhắm hướng thị trấn

đi thẳng tới.

Bỗng thấy... xa xa về phía trước, một chấm xanh

bay lơ lửng giữa màn đêm, thật nhẹ nhàng thanh

thoát, song nhanh như sao sa điện xẹt, hướng vào

16

cửa thành đi như gió lốc, chứng tỏ chấm xanh này là

một người có công lực tuyệt trần.

Cừu Thiên Hiệp há bỏ hay sao, nên vận thêm công

lực đuổi theo sau lưng bóng người lạ. Tuy cách nhau

khá xa, dường như bóng xanh cảm giác biết có người

theo dõi, bỗng nhiên tốc độ chậm lại, và dừng hẳn

bên vệ đường, đồng thời một giọng nói trong như

oanh hét to:

- Đêm khuya theo đuổi ý người muốn?

Cừu Thiên Hiệp nghe qua biết ngay là giọng nói của

thiếu nữ, bèn chép miệng nói thầm: “Rõ là của

nợ!”.Ngay lúc đó chàng vội giảm bớt nội lực, dừng

hẳn lại đưa mắt nhìn bốn phía quan sát.

Nguyên chiếc bóng xanh này không ai xa lạ, mà

chính là Hoa khôi lệnh chủ Tiết Lệ Hồng.

17

Cừu Thiên Hiệp reo lên vui vẻ:

- Ồ... Tiết cô nương! Xin thứ cho tại hạ không

nhận rõ!

Tiết Lệ Hồng dường như nhận rõ Cừu Thiên Hiệp bất

giác gương mặt trắng hóa hồng nhưng sự xúc động chỉ

thoáng qua trong nháy mắt, lại phục hồi gương mặt

như đóa đào hoa, đầy vẻ vui tươi xuân mộng, thực là

một sự vui mừng bất ngờ, nên đôi mày liễu lúc cao,

lúc thấp, đôi mắt hạnh hàm chứa đầy nét tình tứ

nhìn Cừu Thiên Hiệp ngượng ngập:

- Là người?

Cừu Thiên Hiệp vốn dễ là người hiền chân thành,

nên hỏi ngay:

- Phải, chính tại hạ! Tiết cô nương, đêm khuya

canh vắng một mình đi đâu đấy?

18

Tiết Lệ Hồng nhếch mép cười tình:

- Chẳng nhẽ ngươi lại đi hai mình sao?

Cừu Thiên Hiệp bị cô ả hỏi một câu không trả lời

được, song cố gượng... lúng túng, đáp đùa:

- Hừ... Tại hạ vẫn có một... một người thôi!

Tiết Lệ Hồng nhìn thấy sắc diện và điệu bộ lúng

túng của Cừu Thiên Hiệp thực khó nín cười, khiến

nàng cao hứng nói:

- Này nhé, ngươi, một mình, ta cũng một mình, gặp

nhau tại đây chẳng phải là hai mình hay sao?

Cừu Thiên Hiệp càng thêm khó nghĩ, bất giác đỏ mặt

tía tai, gượng cười đáp:

- Ồ... À ra... thế!... Tiết... cô...

Tiết Lệ Hồng bĩu môi, dùng giọng nói mũi hỏi:

- Có phải ngươi đang lo sợ lắm không?

19

Cừu Thiên Hiệp giương to đôi mắt nhìn Tiết Lệ

Hồng, điềm nhiên hỏi:

- Ta mà sợ...? Ta sợ cái gì chứ?

Tiết Lệ Hồng bĩu môi, bằng giọng nói mập mờ bảo:

- Chẳng phải ngươi sợ kẻ “gai chôm chổm” nhìn thấy

hay sao?

Cừu Thiên Hiệp điên người lên vì danh từ quái lạ

bèn hỏi lại:

- Cái gì là “gai chôm chổm”? Gai chôm chổm là ai?

Tiết Lệ Hồng cười nhoẻn miệng, ngắt lời:

- Ngươi khéo vờ vĩnh! Thật không biết gai chôm

chổm là ai à?

Cừu Thiên Hiệp như lạc vào “U mê động”, lắc đầu

nguầy nguậy... kêu lên:

- Thật rõ khổ! Tại hạ chưa nghe danh từ quái dị

20

đó?Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trong bóng rừng

dầy cây lá dựa ven đường bay vọt ra một bóng trắng

xóa, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống ngay trước mặt

chàng, lại nghe giọng nói eo éo thét lên:

- Chính mình không biết hổ, mà dám gọi người là

gai chôm chổm!

Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy người vừa đến là “Hồng

hoa lệnh chủ” Huyết quang giáo Phó giáo chủ Nhan

Như Ngọc, bất giác lòng chàng nổi lên một sự phiền

não đến cùng cực, vì oan gia ở đâu đến cùng một

lúc, thực rõ khổ!

Bấy giờ, Tiết Lệ Hồng cười lanh lảnh, bằng giọng

nói trêu, bảo:

- Thực không ngoài sự ước đoán của ta, gã họ Cừu

đi đến đâu bọn gái đeo sát gót...!

21

Nhan Như Ngọc cau mày hét lên:

- Ngươi cũng theo hắn đến đây ư? Hắn với ngươi là

người?Tiết Lệ Hồng nhếch mép cười nhạt nói:

- Xì! Ai đi theo hắn sát đuôi thì rõ...? “Hắn” là

ai? Ai lại là?

Cừu Thiên Hiệp thấy Nhan Như Ngọc sắc giận hiện

đầy mặt, vươn tay thủ thế, bèn dịu giọng khuyên:

- Hay lắm! Hay lắm! Nhan cô nương hãy nói một câu

xem nào!

Không ngờ, Nhan Như Ngọc nhanh như bướm, đã bước

sấn tới trước đưa tay chỉ Tiết Lệ Hồng nhìn Cừu

Thiên Hiệp nói như hét:

- Ngươi không bênh nó à? Tại sao ngươi không nói

với nó một câu... mà bảo ta? Vì cớ nào mà nó dám

gọi ta là “gai chôm chổm”?

22

Tiết Lệ Hồng thấy thế cười khì, bằng giọng nói

lanh lảnh hét to:

- Hồng Hoa, hoa hồng chẳng có gai chôm chổm hay

sao? Tại sao ngươi không thừa nhận?

Nhan Như Ngọc phừng phừng lửa giận, đưa tay rút

nhanh thanh trường kiếm, múa một vòng hư chiêu đoạn

thu kiếm thủ thế, đưa tay chỉ Tiết Lệ Hồng hét to:

- Tuốt kiếm mau! Bổn cô nương sẽ dạy ngươi!

Tiết Lệ Hồng tái mặt, giương đôi mắt phượng tròn

xoe nhìn Nhan Như Ngọc, thét lên lanh lảnh:

- Bổn cô nương há sợ ngươi sao?

Vừa nói dứt, tay liền tuốt thanh trường kiếm, rùn

bộ như thế phượng xòe, toan giữ thế tấn chiêu.

Hai vị cô nương giận lên như đôi hổ cái đói mồi,

kẻ mặt tái xanh, người mày xếch ngược, họ lườm

23

nhanh như chực nuốt tươi địch thủ.

Cừu Thiên Hiệp chẳng biết làm sao hơn, vội xen vào

giữa trung gian, hai tay đưa ra hai bên, nói:

- Tiết cô nương... Nhan cô nương... hai người...

Hai cô gái tay lăm lăm trường kiếm, đồng thanh

quát lớn:

- Ngươi hãy tránh ra...!

Cừu Thiên Hiệp hốt hoảng, vì thấy cả hai vượt qua

khỏi mình, tay giơ chân nhún toan xuất chiêu vừa

cất tiếng hô to:

- Các ngươi muốn làm gì thế?

Bấy giờ, Tiết Lệ Hồng và Nhan Như Ngọc kiếm chiêu

đã thành, hai người đồng nghiêng mình xuất chiêu.

- “Keng!”

Một tiếng kim khí chạm nhau ngân lên như gió rít,

24

tia lửa văng tung tóe, hai người đã giao qua một

chiêu, đồng thời nhảy lùi ra sau, soát lại thanh

kiếm lần thứ hai rồi nhảy ra ác đấu.

Cừu Thiên Hiệp cau mày khó chịu, vì thấy cả hai

chiêu chiếu qua lại, các thế cực nhanh không còn vẻ

gì nhân nhượng nữa, chàng bước tới trước cao giọng

hét:

- Mau dừng tay! Dừng tay...

Nhưng hai cô nàng tay kiếm như phượng vũ chiêu thế

tựa phong ba, cắm mặt đánh vùi nhau không ai chịu

kém hơn ai, nên chẳng ai chịu dừng tay.

Luận về công lực của hai nàng, không phân thượng

hạ, kiếm chiêu chỉ suýt soát nhau, bấy giờ lại có

mặt Cừu Thiên Hiệp, khiến cả hai dốc hết sức bình

sinh để trổ tài cao thấp.

25

Làn kiếm qua lại, mau như điện xẹt, hai cô gái

nhảy lồng lộn công mau đánh lẹ, một lam một bạc hóa

ra hai chiếc vòng cầu trắng xóa tựa kiếm quang,

uyển chuyển như đôi bướm lượn, nghênh gió múa may

chập chờn rất đẹp mắt.

Thời gian mau như chớp nhoáng cả hai đã giao nhau

trên hai mươi chiêu thế, dường như chúng cố liều

mạng đấu với nhau, nên cố đưa ra những đường chiêu

tuyệt mạng.

Cừu Thiên Hiệp hò hét không dứt, song chẳng biết

lấy lời nào khuyên giải.

Bỗng nhiên... chàng nhìn thấy Nhan Như Ngọc kiếm

chiêu hung mãnh, ánh sáng bạc xạ dài, hai hàm răng

ngọc nghiến kèn kẹt, rõ ràng nàng vận thêm công lực

mà đưa ra những chiêu tuyệt thế.

26

Còn Tiết Lệ Hồng hơi thở ồ ồ, mồ hôi rịn ướt trán,

tay kiếm tựa hoàng hoa, phát xuất những đường

chiêu khốc liệt dị thường.

Nên biết về kiếm thuật đạo, kiếm chiêu không nên

tận dụng nội lực, mà trái lại phải dùng phân lực

cực nhẹ, chỉ vì chiêu chiến phải dùng toàn nội lực

hầu lấy nhu để chế cương, dùng thế khắc định tranh

thắng.

Lúc bấy giờ hai cô nàng vùi đầu đánh nhau không

còn phân chiêu, biện thế nữa, mà chỉ tận dụng cả

tâm lực ra so tài quyết tử chỉ vì tâm trạng cả hai

đang đứng vào cuộc diện “Mê”...

Cừu Thiên Hiệp đưa đôi mắt lành lạnh, nhìn xem hai

cô ả như một khách bàng quang xa lạ...

Chàng thấy hai cô ả đánh nhau trên dưới ba mươi

27

chiêu chưa phân thắng bại, mồ hôi rịn ra ướt trán,

hơi thở hồng hộc, chàng lại nghĩ: “Nếu để hai cô ả

đánh nhau vùi, tất phải có một thảm bại một bị

thương”, vì nghĩ thế, nên chàng không thể làm kẻ

đứng xem trò, bèn vươn thẳng hai tay, nhích động

mạnh đôi chân, dùng thế Lôi hành Cửu chuyển luồn

mình vào giữa trận kiếm quang thân pháp mau lẹ vô

cùng, đôi tay nhanh nhạy nhắm ngay đích cầm kiếm

của hai cô gái chộp mạnh, đồng thời quát to:

- Hai người hãy dừng tay mau!

Tiết, Nhan hai cô gái đang cử thế giao phong quá

mạnh, bất thình lình bị chộp vào cánh tay, làm mất

cả thăng bằng và buốt lên như dao cắt, cả hai không

hẹn đồng kêu to lên một tiếng thất thanh, vội thu

hồi trường kiếm đứng sững lại...

28

Cừu Thiên Hiệp mỗi tay nắm một người, nổi giận hét

to:

- Các ngươi điên rồi hay sao, vô duyên vô cớ đem

tính mạng ra đùa hay sao?

Nhan Như Ngọc mặt mày xám ngắt, bĩu môi nói:

- Ngươi lại hỏi nó?

Tiết Lệ Hồng không chịu kém, đưa tay xỉa xói Nhan

Như Ngọc nhìn Cừu Thiên Hiệp bảo:

- Tại sao ngươi không hỏi nó?

Cừu Thiên Hiệp lấy làm phiền não, hai tay thẳng

cánh vung hai cô gái văng ra hai bên tả, hữu cách

xa nhau hàng mấy trượng.

Tiết, Nhan hai vị cô nương bị té lùi ra sau mấy

bước, chúng gượng đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau nom

như chực nuốt sống lẫn nhau.

29

Cừu Thiên Hiệp nổi cáu quát to:

- Nếu ai muốn động thủ, thì hãy đến tìm ta?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, bằng những tia căm

hờn oán độc, đồng thời bốn gót sen di động lại buột

miệng gọi “Hay” tất cả đều rún mình nhảy đến

trước, toan hỗn chiến lần thứ hai nữa.

Cừu Thiên Hiệp càu nhàu:

- “Thực là oan gia”.

Tiết, Nhan - hai cô ả vừa đứng đối diện nhau song

chẳng cử chưởng, vung gươm nữa, và giương mắt nhìn

nhau như trực thị.

Cừu Thiên Hiệp không chịu nổi bầu không khí ngột

ngạt, bèn cất tiếng thở dài thườn thượt bảo:

- Nhị vị cô nương vốn không có cừu sâu oán nặng,

việc gì phải lấy tính mạng mà đùa giỡn với tử thần!

30

Chẳng nhẽ hai người muốn một còn, một mất hay sao?

Tiết Lệ Hồng xẵng giọng nói:

- Ai muốn lấy tính mệnh nó làm gì?

Nhan Như Ngọc không kém, gay gắt bảo:

- Ai cần lý sự với ngươi!

Nói xong, cả hai sắc mặt vô cùng nghiêm khắc tựa

hồ như muốn động thủ.

Cừu Thiên Hiệp thấy thế, vội nhảy vọt vào giữa cất

tiếng nói to như quát:

- Dừng tay mau! Các vị muốn gì thì hãy lấy lời lẽ

mà nói với nhau, chẳng được ư?

Tiết Lệ Hồng chớp nhanh đôi mắt phượng, nhìn Cừu

Thiên Hiệp bằng những tia nhìn trìu mến, đoạn cất

giọng oanh vàng hỏi:

- Nghe nói Thiếu hiệp và Cửu đại môn phái hội nhau

31

trên Hương Lộ Phong vậy kết quả ra sao?

Nhan Như Ngọc không đợi Cừu Thiên Hiệp trả lời,

đôi mắt ướt tình xuân nhìn Cừu Thiên Hiệp bằng

những tia nồng cháy, bằng giọng nói trong êm bảo:

- Thiếu hiệp, đường xuống Giang Nam đầy rẫy cạm

bẫy, ta đặc biệt lưu ý ngươi, chớ nên can thiệp vào

việc người khác, mọi việc hãy đề phòng, cố mà bảo

vệ lấy thân!

Tiết, Nhan vừa nói dứt, hai cô ả lại đứng chống

nạnh nhìn nhau bằng những tia nẩy lửa, như cố ý

khiêu khích và toan giữ thế tấn chiêu.

Cừu Thiên Hiệp thấy vậy nghĩ thầm: “Hai cô gái này

thật lạ, đồng đến đây tìm ta, lạ! Có ý tốt lo lắng

cho ta, tại sao cá nhân của họ dường như bất mãn

mà giở trò tranh sống tranh chết với nhau... vì

32

nghĩ như thế, chàng bắt đầu khổ sở bảo:

- Tại hạ không rõ gì cả, hai vị cô nương đều có ý

tốt với tại hạ, lẽ tự nhiên cùng một đường một ý

chí với nhau... chứ tại sao...

Nhan Như Ngọc phá lên cười lanh lảnh, bằng giọng

nói kiêu kỳ bảo:

- Hừ! Ai mà có một ý chí như nó!

Tiết Lệ Hồng không chịu kém bèn mỉm cười ngạo nghễ

nói:

- Hừm! Có ai giống như ngươi đâu, đàn bà con gái

mà làm Phó giáo chủ Huyết quang giáo. Trai chẳng ra

trai, gái không nên gái khao khao khàn khàn như

Thái giám ở Hoàng cung!

Nhan Như Ngọc giận đỏ mặt quát to:

- Tiết Lệ Hồng! Còn ngươi định dự lắm hay sao?

33

Cừu Thiên Hiệp tuy trải qua vô số gian nguy hung

hiểm, đánh nhau với vô số cao thủ, nhưng mà đối với

hai vị cô nương này, chàng đành bó tay, nát óc mà

không giải quyết được, lại thêm lời qua tiếng lại

mỗi lúc mỗi căng thẳng, chẳng biết xử sự cách nào

cho ổn, đành cao giọng nói:

- Được lắm! Ta sẽ đi ngay tức khắc, sau khi ta đi

rồi các người tự do đả kích, tự do cãi nhau, vì mắt

ta không thích nhìn sự hỗn loạn như thế này được!

Nói xong, quả nhiên chàng nhấc mình bay vọt lên

cao, không muốn trở về khách điếm nữa, mà băng ra

đường cái quan, nhắm hướng Nam hạ chạy đi như gió

lốc.Thực là kỳ quái, câu nói của Cừu Thiên Hiệp

như lệnh điều, khi chàng cất bước hai cô ả không

còn nghĩ đến việc ẩu đả nữa, mà đồng tung mình lên

34

cao, đuổi theo Cừu Thiên Hiệp.

Tiết Lệ Hồng kêu lên thất thanh:

- Cừu Thiên Hiệp hãy chậm lại!

Nhạn Như Ngọc lạc giọng gọi:

- Cừu Thiên Hiệp! Tiểu muội có lời muốn nói!

Tiết Lệ Hồng nghẹn ngào kêu lên:

- Cừu...

Cừu Thiên Hiệp nghe lồng lộng bên tai, song chẳng

chịu dừng bước, vì chàng muốn thoát khỏi sự phiền

phức với hai cô ả càng sớm càng đỡ phiền, cho nên

cố vận thêm nội lực, chạy hết tốc độ phi trần.

Tiết, Nhan hai vị cô nương tuy khinh công thuộc

vào hạng thượng thừa, song không thể sánh được sự

khang kiện mau mắn của Cừu Thiên Hiệp... sau cùng

hai cô ả bị bỏ rơi rất xa.

35

Cừu Thiên Hiệp thi triển tột bực khinh công chạy

như bay biến chẳng quay đầu lại, cho đến lúc không

nghe tiếng kêu hét phía sau lưng lẫn tiếng tà áo

chạm vào nhau cũng không nốt, lúc đó chàng mới hãm

bớt công lực quay đầu ra sau quan sát, thì không

thấy hình bóng hai vị cô nương đâu nữa...

Cừu Thiên Hiệp thở dài khoan khoái như vừa trút bỏ

một gánh nặng trên vai, lạ! Tiếp tục dùng thế

khinh công đi về Nam hạ.

Bấy giờ, từ phương xa tiếng gà đua nhau gáy rộ,

báo hiệu đã tan canh, nơi góc trời Đông xa thẫm màu

rạng sáng đã viền đều dưới dải mây xanh, tuy màu

trời sắp sáng song hơi đất còn đùn cuộn vô số sa mù

như vầng khói trắng.

Suốt một hồi phi hành dài mệt nhọc, Cừu Thiên Hiệp

36

bỏ thuật khinh công mà đủng đỉnh bước trên đường

quan lộ.

Hai bên đường là một thôn nghèo hẻo lánh, trên mái

tranh xông tỏa nhiều đợt khói trắng, dường như

người đã thức giấc thổi cơm đun trà... Cừu Thiên

Hiệp đưa mắt ngó mong, thấy xa xa về phía trước có

một ngôi chợ nhỏ, chi chít là những dãy phố bọc

quanh, chàng thầm tính đi đến đấy tìm một tửu điếm

ăn uống, nghỉ ngơi, rồi sau đấy sẽ lên đường.

Không ngờ, Cừu Thiên Hiệp vừa bước chân vào tiểu

trấn, khi đi ngang qua một quán nước lớn rất đông

khách, từ trong quán đột nhiên vang ra giọng nói ồ

ề bảo:

- Kìa! Tên Điểm tử đến... kìa!

Tiếng nói dứt, từ trong quán chạy ra một gã cao

37

lớn vạm vỡ, đầu trần tóc rối, đi chân không thực là

một tên đại hàn tử.

Tên hán tử này mặt thịt xương ngang, mình trần để

lộ bộ ngực đẫy đà, lưng đeo một cái khăn điều đã

ngả màu xám kịt, buông lòng thòng tới gối, hắn mặc

quần cộc bằng vải hoa màu tim tím, đôi mắt to như

lục lạc, chiếu ra nhiều tia sáng rực, hai cánh tay

thịt nổi vồng, chứng tỏ là một trang dũng sĩ, nhưng

cử chỉ và sắc diện của hắn đến bảy phần không

lương thiện...

Từ trong quán chạy ra, hắn đứng ngay giữa đường,

giăng tay cản hẳn lối đi của Cừu Thiên Hiệp, lại

quát to như sấm nổ:

- Ngươi có phải họ Cừu hay chăng?

Cừu Thiên Hiệp không lấy làm vừa lòng, xẵng giọng

38

đáp:- Đúng đấy! Chính là ta!

Tên đại hán cau mày, tay tả đưa ra sau ngoắc và

kêu to:

- Lại đây!

Cừu Thiên Hiệp ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi bảo ai lại đây?

Tên đại hán dựng ngược đôi mày rô, cao giọng quát:

- Ta bảo ngươi! Vì ta có chuyện cần nói với ngươi

đây!Cừu Thiên Hiệp ngước mặt nhìn trời cười ha hả,

bằng giọng nói khinh miệt bảo:

- Ta không có chuyện gì để nói với người cả!

Vừa nói dứt, chàng lách mình bước ngang qua mặt

tên đại hán và thủ thế giở thuật khinh công.

Không ngờ, tên đại hán tỏ vẻ giận dữ gầm to:

- Ngươi thật không lại đây à?

39

Cừu Thiên Hiệp bĩu môi “xì” một tiếng nặng giọng,

nói:- Thế à? Ngươi là cái thá gì mà gọi ta “Lại

đây” chứ?

Nói xong chàng không lưu ý đến tên đại hán đang

bước sấn tới, hướng vào chợ đi rất nhanh.

Tên đại hán cả giận rống liên hồi, hắn bước ba

bước một, chạy theo sau lưng Cừu Thiên Hiệp thình

thịch, đồng thời tay tả hắn xòe ra nhắm ngay cổ Cừu

Thiên Hiệp chụp tới.

Cừu Thiên Hiệp tuy mặt hướng về phía trước, cất

bước đi rất nhanh, nhưng tai mắt chàng rất thông

tuệ, há chẳng biết có kẻ đuổi theo sao? Nhưng chàng

cố chờ bàn tay hộ pháp của tên đại hán vừa hạ

xuống bên vai của mình, tay hữu giơ lên thật nhẹ,

ngoặc ra sau chộp mạnh vào cổ tay tên đại hán, theo

40

cái thế “Thuận thủ cầm dương”, tay vẫn nắm chặt cổ

tay tên đại hán, rùn mình nhảy tới trước đồng thời

hét to:

- Bằng hữu! Lại đây chúng ta có chuyện nói!

Chiếu thư nhì là “Tứ lưỡng thiên giai” mượn sức

người làm thế đánh của mình. Tên đại hán bị chộp

một cách thình lình, kế đấy lại bị lôi đi như con

vụ, và té nhoài xuống chân Cừu Thiên Hiệp... Vì quá

hãi hùng, nên hai hàm răng hắn há ra ngậm vào kêu

“lập cập”, thân hình co ro trông chẳng khác con dả

cẩu ăn trộm cám heo.

41

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát