Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Tự Quản Chế Bệnh Tiểu Đường - Chăm Sóc Đôi Chân

TỰ QUẢN CHẾ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

CHĂM SÓC ĐÔI CHÂN

Biên soạn: Võ Mai Lý - Nguyễn Xuân Qúy

LỜI DẪN

Những năm gần đây, y học đã có sự thay đổi về điều

trị bệnh tiểu đường. Cùng với sự ra đời các loại

thuốc mới và thiết bị xét nghiệm hiện đại, người ta

ngày càng nhấn mạnh đến việc khống chế mức đường

huyết và cố gắng giữ nó gần với trị số bình thường.

Hơn nữa, với sự tiến bộ của kỹ thuật điều trị,

người ta có thể phòng tránh hoặc làm chậm biến

chứng ở chân của bệnh tiểu đường. Hy vọng các bí

quyết nhỏ trong sách này sẽ giúp bạn chăm sóc đặc

biệt đôi chân của mình, tránh xảy ra biến chứng ở

chân vốn có liên quan mật thiết với bệnh tiểu

1

đường.

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát