Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Vị Sứ Thần Họ Giang

VỊ SỨ THẦN HỌ GIANG

Vị sứ thần ấy tên là Giang Văn Minh, ở làng Mộng

Phụ, Đường Lâm, trước đây thuộc tỉnh Hà Tây, nay

thuộc xã Sơn Tây, Hà Nội. Ông đỗ thám hoa năm 1628.

Cuộc đi sứ trên đây diễn ra năm 1637. Những ngày ở

lại kinh đô nhà Minh, Giang Văn Minh luôn tỏ thái

độ cứng cỏi, đôi lúc ngông cuồng. Có lần sau những

ngày mưa gió ẩm ướt, trời nắng to. Thiên hạ ai cũng

đi dạo chơi, ngắm cảnh, sưởi ấm. Riêng ông lại nằm

nhà, ra sân, phanh bụng để phơi nắng! Bọn quan

chức Tàu hỏi tại sao, ông nói:

Lâu nay học hành, sách vở thiên hạ có bao nhiêu

đều thu cả vào trong bụng này. Bên nước Nam thời

tiết hanh khô,chứ bên Trung Quốc thì ẩm ướt quá.

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát