Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Vụ Án Hồ Mù Sương

VỤ ÁN HỒ MÙ SƯƠNG

Hồ mù sương là cách gọi nôm na cái tên Dâm Đàm về

thời Lý - Trần của vùng mênh mang nước trời Hồ Tây

bây giờ.

Dâm Đàm hồi ấy thông với nội cung Hoàng thành

Thăng Long bằng một nhánh sông Kim Ngưu, có tên đẹp

là Ngọc Hà. Các vị hoàng đế nhà Lý thường ngự

thuyền rồng, từ trong Cấm thành ra du ngoạn vùng hồ

nước luôn huyền ảo sương mù bằng con đường sông

đẹp như ngọc như ngà đó.

Vào năm Bính Tý, niên hiệu Hoài Phong thứ 5, tức

là năm dương lịch 1096 vua Lý Nhân Tông có một lần

nổi hứng dùng thuyền nhỏ theo dòng Ngọc Hà chơi -

nhưng sử cũ chép là " đi xem đánh cá" - ở vùng hồ

Dâm Đàm như thế.

1

Lúc khởi giá từ bến ngự trong vườn thượng uyển,

trời quang mây tạnh. Nhưng khi ra đến vùng hồ,

sương sa bỗng dày đặc. Và sóng hồ nổi dậy. Chiếc

thuyền ngự quay tròn trong sóng gió mù mịt. Bỗng

nghe thấy rào rào tiếng hàng loạt mái chèo của một

con thuyền lớn hối hả băm nước lao tới gần thuyền

vua. Lù lù trên mũi thuyền, một hình thù giống như

cọp dữ đang lăm le chồm dậy. Vừa lúc, mấy chiếc

thuyền hộ giá từ phía sau thuyền ngự cũng xô đến.

Cả một con thuyền ngư phủ cũng tiếp cận cứu giá.

Lão ngư dân trên thuyền vung tay tung ra một vành

lưới lớn, chặn trước mũi thuyền ngự. Và nhà vua

nhìn xuống lòng thuyền, thấy sẵn cài ở đấy một mũi

lao vàng - là vũ khí phòng thân theo nghi thức cung

đình - bèn tiện tay vớ lấy, phóng thẳng ra phía

2

trước.

Đúng lúc ấy, sương tan, gió lặng, sóng êm! Chiếc

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát