icon homearrowSách nóiarrowTiểu Thuyết - Hồi Ký
Nhà cũ - Việt Nga
Nhà cũ - Việt Nga
(*) Quý khách chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập (hoặc đăng kí MIỄN PHÍ) để được nghe nhiều hơn.

Giới thiệu

<p>(VOH) - Căn nh&agrave; cũ rồi cũng sẽ bị ph&aacute; đi mang theo nhiều kỉ niệm phai theo dấu thời gian. Thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; cuộc sống mới tươi đẹp cho tương lai, cho những đứa con. Dẫu biết đ&oacute; l&agrave; v&ograve;ng tuần ho&agrave;n của cuộc sống nhưng cũng l&agrave;m người c&oacute; t&igrave;nh nặng l&ograve;ng, v&agrave; rất nhiều t&igrave;nh y&ecirc;u sẽ c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn trong tim mỗi người.</p>

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả