Nhà cũ - Việt Nga

Nhà cũ - Việt Nga

Tác giả: Việt Nga
Giá bìa: 2.000 VNĐ
Lượt đọc: 1967
Đánh giá:
(01 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

<p>(VOH) - Căn nh&agrave; cũ rồi cũng sẽ bị ph&aacute; đi mang theo nhiều kỉ niệm phai theo dấu thời gian. Thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; cuộc sống mới tươi đẹp cho tương lai, cho những đứa con. Dẫu biết đ&oacute; l&agrave; v&ograve;ng tuần ho&agrave;n của cuộc sống nhưng cũng l&agrave;m người c&oacute; t&igrave;nh nặng l&ograve;ng, v&agrave; rất nhiều t&igrave;nh y&ecirc;u sẽ c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn trong tim mỗi người.</p>

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.