icon homearrowSách nóiarrowTiểu Thuyết - Hồi Ký
Phần 1 - Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75
Phần 1 - Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-4.75
(*) Quý khách chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập (hoặc đăng kí MIỄN PHÍ) để được nghe nhiều hơn.

Giới thiệu

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 là một tiểu thuyết tư liệu lịch sử do nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh, người đã có mặt trong những giờ phút thiêng liêng nhất của lịch sử dân tộc, chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của một chế độ bù nhìn, tay sai của đế quốc-thực dân và cũng là giờ phút hòa bình, thống nhất của dân tộc Việt Nam. 

 

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại