icon homearrowSách nóiarrowTiểu Thuyết - Hồi Ký
Phần 2 - Mặt trời Pác Bó
Phần 2 - Mặt trời Pác Bó
(*) Quý khách chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập (hoặc đăng kí MIỄN PHÍ) để được nghe nhiều hơn.

Giới thiệu

"Mặt trời Pác Bó" là tác phẩm viết về Bác Hồ trong những năm tháng sống và làm việc tại Cao Bằng và những tình cảm kính yêu của nhân dân, lực lượng vũ trang Cao Bằng đối với Người, nhằm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học, báo chí về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, 70 năm Bác về Pác Bó lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả