icon homearrowSách nóiarrowTiểu Thuyết - Hồi Ký
Phần 26 - Bí Thư Tỉnh Ủy
Phần 26 - Bí Thư Tỉnh Ủy
(*) Quý khách chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập (hoặc đăng kí MIỄN PHÍ) để được nghe nhiều hơn.

Giới thiệu

Bí thư Tỉnh ủy là một cuốn tiểu thuyết chính luận về cha đẻ khoán hộ - Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - của nhà văn Vân Thảo.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả