icon homearrowChân dung

Hội Nhà văn Việt Nam ra mắt Biên niên hoạt động

Ngày đăng: 28/12/2016 02:45

Không chỉ các hoạt động của Hội, các tác phẩm của thành viên cũng được đưa vào bộ sách "Biên niên hoạt động văn học Hội Nhà văn Việt Nam".

Năm 2006, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đưa ra ý định thực hiện một cuốn sách biên niên hoạt động của Hội. Ông đề nghị nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đứng ra thực hiện cuốn sách này. Tới năm 2009, Lại Nguyên Ân mời thêm các nhà nghiên cứu trẻ như Trần Thiện Khanh, Đoàn Ánh Dương làm trợ lý trong việc tìm kiếm tài liệu phục vụ việc biên soạn. 

 

Tập 1 của bộ sách vừa ra mắt sáng nay, ngày 25/7 tại Hội Nhà văn. Cuốn sách hơn 1.000 trang tập hợp các hoạt động văn học của Hội Nhà văn từ khi thành lập (1957) tới năm 1975.

Giống như các cuốn biên niên sử, cuốn sách ghi lại sự kiện, hoạt động qua từng năm của Hội. Những kỳ họp, các quyết sách được nhóm tác giả tóm tắt trong sách. Bên cạnh đó, sách còn "vào sổ" các tác phẩm văn học của tác giả là thành viên Hội. 

 

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho biết: "Tôi quyết định lấy trọng tâm cuốn biên niên là việc công bố tác phẩm văn học. Nhóm tác giả dựa trên hai nguồn công bố tác phẩm là đăng trên báo và in thành sách để ghi lại ngày tháng, năm tác phẩm xuất hiện trong đời sống văn học".

Sử dụng ngôn ngữ của những người chép sử, sách mang tính vắn tắt, trung lập về cảm xúc, quan điểm. 

Nguồn: Nhóm BTND Lemon

Chia sẻ:

Yêu cầu sách

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.