[Tử vi] Xem Bói Mắt Biết Tai Họa

[Tử vi] Xem Bói Mắt Biết Tai Họa

Tác giả: Sưu tầm
Giá bìa: 6.000 VNĐ
Lượt đọc: 790
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Các nhà xem bói tướng thuật khi bàn về vấn đề vận hạn thường lấy 2 mắt chủ quản cho 6 năm vận hạn, tức là mắt trái quản 3 năm là 30, 31 và 32 tuổi; mắt phải quản 3 năm là 33, 34 và 35 tuổi.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.