Cóc Kiện Trời - P2

Cóc Kiện Trời - P2

Tác giả: Sưu tầm
Giá bìa: 10.000 VNĐ
Lượt đọc: 731
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Sau khi đánh trống Cóc liền dõng dạc phân công mọi người vào vị trí đâu vào đấy, Cóc mới nhảy lên mặt trống đánh ba hồi ầm vang như sấm động.

Ngọc Hoàng đang ngủ trưa thì bị tiếng trống đánh thức dậy nên bực tức, bắt Thiên Lôi ra xem có chuyện gì.

Thiên Lôi chạy ra ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng có một người nào cả, chỉ thấy một con cóc đang ngồi chễm chệ trên mặt trống nhà trời.

Thiên Lôi thấy thế bèn tức giận vào tâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong bực lắm bèn sai gà trời bay ra xử lí chú Cóc hỗn xược kia.

Gà trời được Ngọc Hoàng phái ra, hung hăng bay ra thì Cóc đã nghiến răng ra lệnh.

Lập tức chàng Cáo nhảy ra và cho gà một trận tơi bời.
Cóc lại đánh trống lôi đình. Ngọc Hoàng càng giận dữ sai Chó nhà Trời xổ ra cắn Cáo. 
Chó vừa xồng xộc chạy ra thì Cóc lại nghiến răng ra lệnh.
Lập tức anh Gấu lừng lững xổ ra cho Chó một đòn giáng trời.

Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình bèn sai Thiên Lôi ra trị tội gấu.
Thiên Lôi vừa hùng hổ vác búa tầm sét ra đến cửa thiên đình thì Cóc đã nghiến răng ra lệnh, lập tức chàng Ong nấp trên cánh cửa bay vù ra và cứ nhằm vào mũi Thiên Lôi mà đốt khiến mũi Thiên Lôi rát như phải bỏng.

Nhớ là ở cửa trời có một chum nước. Thiên Lôi vội vàng nhảy ùm vào chum nước chạy trốn.

Nào ngờ vừa nhảy ùm vào chum nước thì anh Cua càng nấp trong đó từ bao giờ đã chờ sẵn, giương đôi càng như đôi gọng kìm cắp chặt lấy Thiên Lôi.

Thiên Lôi đau quá gào thét vùng vẫy vỡ cả chum nước nhà Trời.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này Ngọc Hoàng sai một đội thiên binh thiên tướng ra trị tội các con vật, nhưng vừa ra đến cửa đã bị Cọp đánh cho tan tác.

Thấy vậy, Ngọc Hoàng sai người ra dẫn Cóc vào hỏi chuyện, Cóc kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc Hoàng nghe.

Nghe xong, Ngọc Hoàng liền gọi cho Thần Mưa đến, ra lệnh cho Thần Mưa làm mưa xuống hạ giới.

Mưa xuống cây cối tốt tươi, mọi người ai cũng mừng rỡ. Từ đó, người đời có câu hát:" Con Cóc là cậu ông Trời, hễ ai đánh Cóc thì trời đánh cho".

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.