Hai cái cây, bạn chặt cây nào?

Hai cái cây, bạn chặt cây nào?

Tác giả: Sưu tầm
Giá bìa: Miễn phí
Lượt đọc: 1420
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Một người, chỉ khi trong nội tâm đã có mục tiêu từ trước, thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng chưa? Tư tưởng thông suốt, mới có thể kiên trì.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.