Kỹ Năng Tự Vệ Trong Tình Huống Khẩn Cấp - Giật Túi Xách Khi Đi Bộ

Kỹ Năng Tự Vệ Trong Tình Huống Khẩn Cấp - Giật Túi Xách Khi Đi Bộ

Tác giả: Sưu tầm
Giá bìa: Miễn phí
Lượt đọc: 1600
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Những Kỹ Năng Tự Vệ Trong Tình Huống Khẩn Cấp Phần 1 - VOH Online
1. Xử lý tình huống bị giật túi xách khi đang đi bộ
2. Xử lý tình huống bị bóp cổ từ đằng trước
3. Xử lý tình huống bị bóp cổ từ đằng sau
4. Xử lý tình huống bị bóp cổ đè xuống đất

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.