Trận 16 Vượt Định Mức Chi Phí P2 Part2

Trận 16 Vượt Định Mức Chi Phí P2 Part2

Tác giả: Sưu tầm
Giá bìa: Miễn phí
Lượt đọc: 999
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Ở phần 2 của chương trình, CEO sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình về vấn đề này và hai chuyên gia của chương trình sẽ tham gia ý kiến và tư vấn cho CEO.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.