icon homearrowVideoarrowKinh Doanh - Đầu Tư

Trận 5 Hậu Khủng Hoảng - Thay Đổi Môi Trường Làm Việc - Phần 1 - Part 1

(*) Cuốn sách này chưa có trong tủ sách của quý khách. Vui lòng mua sách để được nghe nhiều hơn.

Giới thiệu

<p>Mời qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn theo d&otilde;i chương tr&igrave;nh CEO ch&igrave;a kho&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp;Trận 5 Hậu Khủng Hoảng - Thay Đổi M&ocirc;i Trường L&agrave;m Việc - Phần 1 - Part 1</p>

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng tác giả