Trận 5 Hậu Khủng Hoảng - Thay Đổi Môi Trường Làm Việc - Phần 1 - Part 1

Trận 5 Hậu Khủng Hoảng - Thay Đổi Môi Trường Làm Việc - Phần 1 - Part 1

Tác giả: Sưu tầm
Giá bìa: Miễn phí
Lượt đọc: 1623
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

<p>Mời qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn theo d&otilde;i chương tr&igrave;nh CEO ch&igrave;a kho&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp;Trận 5 Hậu Khủng Hoảng - Thay Đổi M&ocirc;i Trường L&agrave;m Việc - Phần 1 - Part 1</p>

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.